проект за Конституция на Република България

проект за Конституция на Република България, изготвен от колектив в състав: проф. Живко Миланов, проф. Кино Лазаров, проф. Стефан Стойчев, проф. Евгени Танчев, к.ю.н. Любен Кулишев, доц. Снежана Начева, ст.н.с. Емилия Друмева, ст.н.с. Красен Стойчев, въз основа на Заповед на председателя на ВНС

Народно събрание, ЦДА-12, ф. 117, оп. 46, а.е. 918, л. 2-25