проект за Конституция на Република България

проект за Конституция на Република България, изготвен от Цоню Георгиев Данев, член на БЗНС "Никола Петков" от 1945 г., представен на Гиньо Ганев на 30 януари 1991 г.

Народно събрание, ЦДА-12, ф. 117, оп. 46, а.е. 917, л. 127-136