проект/модел за Конституция на Народна Република България

проект/модел за Конституция на Народна Република България, изготвен по Проект за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България с ръководители д-р Ричард Ран и д-р Роналд Ът, финансиран от Фондацията на Националната Камара (National Chamber Foundation)

изготвен по Проект за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България с ръководители д-р Ричард Ран и д-р Роналд Ът, финансиран от Фондацията на Националната Камара (National Chamber Foundation)