Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Четвърта поправка на Конституция на Република България

Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.