Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Второ гласуване – пленарни обсъждания

Стенограма от 89 заседание на Народното събрание, източник: Прегледай.