Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Първо гласуване – пленарни обсъждания

Стенограма от 78 заседание на Народното събрание, източник: Прегледай.