Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, одобрена от НС на 21.01.2015 г